Teez » Specials » Gevolgen beroerte
Teez: Informatie van A tot Z

Hersenfunctiestoornissen als gevolg van een beroerte

Hart- en vaatziekten behoren tot de de belangrijkste doodsoorzaken voor de Nederlandse bevolking. Beroertes zijn een voorbeeld van de aandoeningen die onder de noemer hart- en vaatziekten vallen. Een beroerte treedt op als de bloedvoorziening naar een deel van de hersenen acuut wegvalt, als gevolg van een herseninfarct of een hersenbloeding. De afloop kan fataal zijn. Mensen die een beroerte overleven, zullen lijden aan hersenfunctiestoornissen die het resultaat zijn van de aangerichte schade.
De hersenen zorgen voor de aansturing van alle functies in het lichaam: van ademhalen tot wandelen en van praten tot abstract redeneren. Al dit soort functies worden door verschillende hersengebieden bewerkstelligd. Vandaar dat een beroerte, afhankelijk van de specifieke locatie waar deze optreedt, diverse gevolgen kan hebben.

<I>De bloedvoorziening van de hersenen wordt door vele bloedvaten bewerkstelligd. Afhankelijk van welk bloedvat aangedaan is, zal het door een beroerte getroffen hersengebied variëren.</I> / Bron: Wikid77, Wikimedia Commons (Publiek domein)De bloedvoorziening van de hersenen wordt door vele bloedvaten bewerkstelligd. Afhankelijk van welk bloedvat aangedaan is, zal het door een beroerte getroffen hersengebied variëren. / Bron: Wikid77, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Bij veel patiënten zal het taalvermogen zijn aangedaan. Hun spraak zal moeizaam en ongestructureerd worden, of zelfs volledig betekenisloos. We noemen dit verschijnsel afasie. Deze symptomen gaan vaak gepaard met apraxie, waarbij patiënten niet langer in staat zijn om doelbewuste bewegingen te maken. Zij kunnen bijvoorbeeld niet langer hun haren borstelen, omdat zij niet meer weten hoe de borstel moet worden gebruikt.
Een ander mogelijk gevolg van een beroerte is agnosie. Patiënten met deze functiestoornis kunnen bepaalde zaken niet meer herkennen of benoemen. Dit kan betrekking hebben op voorwerpen (bijvoorbeeld niet meer weten dat het voorwerp dat voor je ligt, een boek is), maar het komt ook voor dat patiënten niet meer in staat zijn om mensen te herkennen aan hun gezicht.
Neglect is het verschijnsel dat de linkerzijde van het lichaam of van de omgeving als het ware niet meer bestaat voor de patiënt. Neglect patiënten leven in een gehalveerde wereld, zonder zich daar bewust van te zijn.
Wat ook regelmatig wordt waargenomen bij mensen die een beroerte hebben gehad, is een verandering van de persoonlijkheid. Deze patiënten zijn niet alleen beperkt in hun dagelijkse doen en laten, ook "van binnen" zijn zij niet meer de persoon die zij eens waren.

In onderstaande artikelen worden deze verschillende functiestoornissen afzonderlijk beschreven.

Afasie en apraxie: verlies van spreek- en beweegvaardigheid

Het verloren gaan van het vermogen tot spreken is een symptoom dat vaak gezien wordt bij patiënten die een beroerte hebben gehad. Ook het begrijpen van gesproken taal kan zijn aangedaan. Deze verschij…

Agnosie: het niet meer kunnen herkennen/benoemen

Een vrouw wordt wakker in een onbekende ruimte. Haar blik gaat naar een voorwerp dat aan het plafond hangt, maar ze weet niet wat het is. Ze kijkt naast zich en ziet een man, ook hij is haar onbekend.…

Neglect: halfzijdige verwaarlozing

Eén van de meest merkwaardige verschijnselen van hersenschade is neglect. Patiënten met deze aandoening "negeren" als het ware een lichaamszijde, zowel ten aanzien van de waarneming als het motorisch…

Verandering van persoonlijkheid na hersenschade

Dementie, een beroerte of een andere vorm van hersenschade kan vele soorten functieverlies met zich meebrengen. Het meest treffende effect voor de omgeving is vaak een verandering in de persoonlijkhei…
Gepubliceerd door Teez op 22-12-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
    Schrijf mee!